Sidste nyt

Sengeløse Idræt fastelavn 2017

__________________________

Nyt nummer er nu på gaden. Læse det her på sengelose.dk, eller http://sengeloese.dk/avisen/

Klik her for at læse det.
Sengeløse Nyt

Næste nummer udkommer 16-19. marts, Deadline: 7. marts 2017.

___________________________________________________________

Generalforsamlinger i SGIF´s afdelinger 2017 afholdes i henhold til SGIF´s vedtægter følgende datoer:

Sengeløse Idræt
Onsdag den 15. februar kl. 19.00 i SGIFs Klublokale, Sengeløse skole.

SGIF´s Hovedgeneralforsamling
Onsdag den 5. april kl. 19.00 i SGIFs Klublokale, Sengeløse skole

Husk at eventuelle forslag til vedtagelse på generalforsamlingerne skal indsendes til afdelingsformanden hhv. hovedformanden senest 8 dage før den relevante generalforsamling.
Mød op og hjælp din forening med at udvikle idrætten i Sengeløse.