Sidste nyt

Generalforsamlinger i SGIF´s afdelinger 2017 afholdes i henhold til SGIF´s vedtægter følgende datoer:

Amatørscenen
Torsdag den 31. januar kl. 18.00 i Amatørscenes klublokale ved Sengeløsehallen.

Fodbold
Lørdag den 4. februar kl. 10 i Cafeteriet, Sengeløsehallen.

Volleyball
Torsdag den 9. februar kl. 18.30 i Cafeteriet, Sengeløsehallen.

Sengeløse Idræt
Onsdag den 15. februar kl. 19.00 i SGIFs Klublokale, Sengeløse skole.

SGIF´s Hovedgeneralforsamling
Onsdag den 5. april kl. 19.00 i SGIFs Klublokale, Sengeløse skole

Husk at eventuelle forslag til vedtagelse på generalforsamlingerne skal indsendes til afdelingsformanden hhv. hovedformanden senest 8 dage før den relevante generalforsamling.
Mød op og hjælp din forening med at udvikle idrætten i Sengeløse.
På SGIF

___________________________________________________________
Nyt nummer af Sengeløse Nyt for december 2016 er nu på gaden.

Læse det her på sengelose.dk, eller på http://sengeloese.dk/avisen/
Næste nummer udkommer 26-28. januar, Deadline: 18. januar 2017.