Velkommen

Velkommen til Sengeløse Kogræsserlaug

Vores køer går på præsteengen lige bag præstegården/skolen.

Siden er under opbygning så lige nu står her ikke så meget.