Kogræsserlauget

Sengeløse og Vasby moser er en enestående botanisk lokalitet på Sjælland, og et naturområde, som Danmark har forpligtet sig til at passe på i det europæiske fredningssamarbejde, NATURA 2000. I moserne vokser blandt andet rust-skæne og melet kodriver og der findes vindesnegle og salamander. Det har dog været et problem at få de arter, der er særegne for mosen til at trives og derfor må deres livsbetingelser holdes ved lige gennem naturpleje.

En del af naturplejen er afgræsning af arealer, der skal holdes lysåbne for at bl.a. de små orkideer og halvgræsser ikke skal kvæles af de større planter. Kogræsserforeningens køer, har igennem mere end 30 år stået for denne naturpleje.

Kvierne kommer på græs i maj og græsser sommeren igennem på Præstegårdsengen, der ligger på venstre hånd, når man kører ud af Sengeløse imod Cathrineberg. Til oktober bliver de nu noget tungere kvier slagtet og kødet fordelt til Kogræsserforeningens medlemmer, som på forhånd har købt andele i køerne.

En fjerding koster 3300 og vejer slagtet omkring 50 kg i oktober. Hvis vi rammes af en tørkeperiode, kan vi dog risikere, at der løber foderomkostninger på, og at køerne ikke tager så meget på. For 2018 blev der således en ekstraregning på 3-400 kr. pr. fjerding.

Køerne er af Angus Aberdeen racen. De er både hårdføre, velsmagende og klarer sig selv.

Der er dog nogle arbejdsopgaver for Kogræsserforeningens medlemmer. Tre gange i løbet af sommeren mødes vi for at rydde de større planter, der er på vej ind under hegnet udefra, og for at rydde op efter vejsvinenes henkastede plastik, dåser og andet. Herudover må hvert medlem påregne at skulle skridte hegnet af en 4-5 gange i løbet af sommeren. Som regel en vidunderlig aftentur i godt selskab.

Er du interesseret i at blive medlem af Kogræsserforeningen i Sengeløse, eller vil du høre nærmere, kan du skrive til initiativtageren Niels Larsen (nisjov@gmail.com) eller kassereren Anders Chr. Hansen (anders@hanseco.dk).

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer