Kære Alle.

Sengeløse Amatørscene er lukket ned, da det ikke har været muligt at få flere medlemmer og dermed heller ikke muligt at opsætte nogle teaterstykker.

82 års teater-tradition slutter hermed – men skulle nogle være interesseret i at genoptage den, så kontakt Sengeløse Idræt, hvor Sengeløse Amatørscene har hørt under.

På vegne af Sengeløse Amatørscene

Mille Mieritz, Lisemarie Kobberø, Marianne Neumann og Ghita Friemel (Marts 2024)

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Generalforsamling 2019

SENGELØSE AMATØRSCENE INVITERER TIL  GENERALFORSAMLING

 Tirsdag d. 29. januar 2019 kl. 18.00 m. smørrebrød

 – tilmelding ønskes på sms 23 83 11 34 af hensyn til indkøb.

Dagsorden

1: Valg af dirigent.

2: Valg af 2 stemmetællere og 1 protokolfører.

3: Formanden aflægger beretning til godkendelse.

4: Kassereren fremlægger udkast til regnskabet for 2018 til godkendelse. Bliver dette ikke

godkendt af revisionen d. 31. januar 2019, indkaldes der til en ekstra ordinær

generalforsamling.

Budget for 2019 fremlægges til godkendelse.

5: Indkomne forslag – forslag fra medlemmerne om at lukke afdelingen, da det i flere år

ikke har været muligt at få flere medlemmer, og vi er ikke nok til at løfte en forestilling.

6: Valg:     -Formand (Mille) er på valg – modtager genvalg.

-Kasserer (Ghita) er ikke på valg.

-Bestyrelsesmedlem (Lisemarie) er på valg – modtager genvalg.

-Suppleant (Marianne) er på valg – og modtager genvalg.

-Suppleant (?) er ikke på valg.

7: Valg af PR-udvalg gældende for 1 år.

Pt. sidder Mille og Ghita i dette udvalg – de modtager genvalg.

8: Eventuelt

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Opstart ny sæson 2018/2019

Sommeren er gået på hæld og tirsdag d 11/9-2018 kl 19.00 starter Amatørscenen en ny sæson med amatørteater.

Vi glæder os til at se dig.

Vi holder til i vores lokale ved Sengeløse Hallen ved siden af fritidshuset.

På gensyn!

 

Sengeløse Amatørscene

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar