Sengeløse Vandværk Amba

Sengeløse Vandværk afholder 2 ekstraordinære generalforsamlinger med henblik på overdragelse af vandværket.

Bestyrelsen for Sengeløse Vandværk har gennem mere end 2 år arbejdet på en aftale med HTK Vand om overtagelse af vandværket. Der er nu lykkedes at få en aftale, som bestyrelsen anbefaler at andelshaverne tilslutter sig. Aftalen er at Sengeløse Vandværk betaler 900.000 kr. til HTK Vand ved overtagelsen.

Ved fordeling af dette beløb mellem de 282 andelshavere bliver det en udgift på ca. kr. 3.200 til hver. Men der er dog også andre aktiver i vandværket som primært er kassebeholdningen, der også kan indgå. Så forventningen er at der vil være en betaling for hver andelshaver på ca. 2000 kr. Hør mere om aftalen og økonomien på generalforsamlingerne.

Hertil kommer at prisen pr. kubikmeter vand er kr. 7,50 mindre hos HTK Vand end i Sengeløse Vandværk, så udgiften vil for de fleste være tjent hjem på et par år.

Der afholdes 2 ekstraordinære generalforsamlinger, da der ifølge vedtægterne for Sengeløse Vandværk Amba § 8 og 12 kun kan ske opløsning af andelsselskabet ved overtagelse af andet vandværk, når 2/3 at de tilstedeværende på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger stemmer for dette.

 Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 15. november kl. 19.30 på Sengeløse Kro

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Forslag om at overdrage Sengeløse Vandværk til HTK Vand pr. 1. januar 2023
  3. Opløsning af Sengeløse Vandværket Amba
  4. Eventuelt

Der indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 15. november kl. 21.00 med samme dagsorden som overfor.

 På bestyrelsens vegne

Kaj Lykke Christensen / kasserer

***********************************************************************************

Sengeløse Vandværk er stiftet 10. december 1908, som et privat interessentselskab, der er ejet af forbrugerne. Fra 1. juli 2015 er selskabsformen ændret til andelsselskab med begrænset ansvar (Amba).

Forsyningsområdet er den østlige del af Sengeløse, hvor 283 forbrugere forsynes med vand. Adresser der forsynes af Sengeløse Vandværk Amba

Boringen på Bondehøjvej blev lukket i 1997, da den var forurenet med pesticider. Siden har Sengeløse Vandværk købt vandet at HTK Forsyning, og videredistribueret dette til forbrugerne.

Kontakt til Sengeløse Vandværk:

Mail: vvk@pc.dk eller

Formand: Jesper Holm, Landsbygaden 58, Sengeløse, tlf. 2442 9936

Kasserer: Kaj Lykke Christensen, Landsbygaden 10, Sengeløse, tlf. 23 98 12 49

Næstformand: Ejnar Koch, Sognevangen 22, Sengeløse, tlf. 22 48 00 99 (kontakt vedr. igangværende arbejde)

Ledningsnet Sengeløse Vandværk

************************************************************************************

Resultatopgørelse 2021 og budget 2022

Statusopgørelse pr. 31. december 2021

Takstblad 2022

Referat fra Generalforsamling i Sengeløse Vandværk 25.04.2022

******************************************************************************

Du kan tilmelde dig SMS service fra Sengeløse Vandværk, så du bl.a. modtager SMS besked om vandafbrydelser. Det koster ikke noget for dig.

Sådan tilmelder du dig:
SMS “Tilmeld SENGEVAND” til 27 24 71 95

Vandværket sender SMS med oplysning om planlagte vandafbrydelser, og ved akut opståede vandafbrydelser vil der hurtigst muligt udsendes orientering om dette med oplysning om forventet tid for afbrydelsen.

Du kan til enhver tid afmelde SMS tjenesten ved at sende

SMS “Afmeld SENGEVAND” til 27 24 71 95

Udgivet i Ikke kategoriseret | 4 kommentarer

Vandanalyser

Analyserapport 04.08.2022

Analyserapport 29.03.2022

Analyserapport 21.07.2021

Analyserapport 29.07.2020

Analyserapport 05.09.19

Analyserapport 07.08.2018

Analyserapport 08.08.2017

vandanalyse-november-2016

Vandanalyse sept. 2015

Vandanalyse sept. 2014

Analyserapport 03.09.2013

Udgivet i Ikke kategoriseret | 2 kommentarer

Vedtægter for Sengeløse Vandværk Amba

Vedtægter for Sengeløse Vandværk Amba

Sengeløse Vandværk har vedtaget nye vedtægter på ekstraordinær generalforsamling d. 28. april 2015, hvor vandværket er ændret fra Interessentselskab (I/S) til Andelsselskab med begrænset ansvar (Amba).

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Regulativ for Sengeløse Vandværk

Regulativ

Regulativet beskriver regler for ledningsnettet og tilslutninger til vandværket, og bestemmelser om ansvar m.v.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar