Sengeløse Vandværk Amba

Sengeløse Vandværk Amba afholder generalforsamling

onsdag d. 25. april kl. 19.30 på Sengeløse Kro

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for det forløbne år
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse Regnskab 2017 Status 2017
  4. Budget for det kommende år fremlægges – godkendelse af budget for 2018        Takstblad 2018
  5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen –                                                                 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
  6. Valg af revisorer og suppleant
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Eventuelt

********************************************************************************

Sengeløse Vandværk er stiftet 10. december 1908, som et privat interessentselskab, der er ejet af forbrugerne. Fra 1. juli 2015 er selskabsformen ændret til Amba.

Forsyningsområdet er den østlige del af Sengeløse, hvor 286 forbrugere forsynes med vand. Adresser der forsynes af Sengeløse Vandværk Amba

Boringen på Bondehøjvej blev lukket i 1997, da den var forurenet med pesticider. Siden har Sengeløse Vandværk købt vandet at HTK Forsyning, og videredistribueret dette til forbrugerne.

Kontakt til Sengeløse Vandværk:

Mail: vvk@pc.dk eller

Formand: Frederik Hansen, Landsbygaden 30, Sengeløse, tlf. 29 29 13 03

Kasserer: Kaj Lykke Christensen, Landsbygaden 10, Sengeløse, tif. 23 98 12 49

Bestyrelsesmedlem: Ejnar Koch, Sognevangen 22, Sengeløse, tlf. 22 48 00 99 (kontakt vedr. igangværende arbejde)

************************************************************************************

Du kan tilmelde dig SMS service fra Sengeløse Vandværk, så du bl.a. modtager SMS besked om vandafbrydelser. Det koster ikke noget for dig.

Sådan tilmelder du dig:
SMS “JIT SENGEVAND TILMELD” til 1272

Vandværket sender SMS med oplysning om planlagte vandafbrydelser, og ved akut opståede vandafbrydelser vil der hurtigst muligt udsendes orientering om dette med oplysning om forventet tid for afbrydelsen.

Du kan til enhver tid afmelde SMS tjenesten ved at sende

SMS “JIT SENGEVAND AFMELD” til 1272

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | 4 kommentarer

Vandanalyser

Analyserapport 08.08.2017

vandanalyse-november-2016

Vandanalyse sept. 2015

Vandanalyse sept. 2014

Analyserapport 03.09.2013

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Vedtægter for Sengeløse Vandværk Amba

Vedtægter for Sengeløse Vandværk Amba

Sengeløse Vandværk har vedtaget nye vedtægter på ekstraordinær generalforsamling d. 28. april 2015, hvor vandværket er ændret fra Interessentselskab (I/S) til Andelsselskab med begrænset ansvar (Amba).

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Regulativ for Sengeløse Vandværk

Regulativ

Regulativet beskriver regler for ledningsnettet og tilslutninger til vandværket, og bestemmelser om ansvar m.v.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Takster

Takstblad 2017

Takstblad 2016

Takstblad 2015

Takstblad 2014

Takstblad-2013

Udgivet i Ikke kategoriseret | 2 kommentarer

Generalforsamlingen 2017

Beretning for 2016

Referat fra generalforsamling

Resultat og Status 2016

 

 

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar