Referat fra Generalforsamling 5. maj 2023

Referat fra Generalforsamling 5. maj 2023

http://sengeloese.dk/vmb/files/2023/05/Referat-Generalforsamling-2023-1.pdf

Regnskab Bylauget

http://sengeloese.dk/vmb/files/2023/05/Regnskab-2023-Bylauget.pdf

Regnskab Laugshuset

http://sengeloese.dk/vmb/files/2023/05/Regnskab-2023-Laugshuset.pdf

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Referat fra generalforsamling 5. maj 2022

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Informationsmøde om fjernvarme 28/9-2021

  • Præsentation fra mødet
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Referat fra Generalforsamling i Bylauget 22. august 2021

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Fjernvarme i Vridsløsemagle?

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Referat fra generalforsamling i bylauget 19. august 2020

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Referat fra Generalforsamling i Bylauget 5. maj 2019

Referat Referat af Generalforsamling 2019

Regnskab for Laugshus Bilag 1 Vridsløsemagle laugshus – regnskab 2018

Regnskab for Bylauget Bilag 1 Vridsløsemagle bylaug – regnskab 2018

Budget for Laugshus Bilag 2 Vridsløsemagle laugshus – budget 2020

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Referat fra Bylaugets Generalforsamling 5. maj 2018

Referat fra Bylaugets generalforsamling 5. maj 2018 kan ses i nedenstående links.

/Bylauget

Vridsløsemagle Laugshus regnskab 2017

Vridsløsemagle Bylaug regnskab 2017

Referat af Generalforsamling i Bylauget 5 maj 2018

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Indkaldelse til Generalforsamling i Bylauget

Dagsorden for Bylauget og Laugshuset:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Oldermandens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab og budget
  4. Indkomne forslag
  5. Forslag til aktivitetsplan
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af bilagskontrollant og suppleant
  9. Evt.

Vel mødt

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Sankt Hans – Fredag d. 23 juni

Bylauget afholder traditionen tro Sankt Hans fredag d. 23. Juni. Men I år er noget særligt af to årsager.

For det første er der jubilæum i bylauget som fylder 60 år i moderne form. For det andet skal vi ikke have en grusgrav. Og det skal selvfølgelig fejres.

Vi starter derfor med børnebål og snobrød på Forten kl. 19.00. Kl. 20.45 går vi i fakkeltog op på Pilenborgstykket og tænder det store bål hvor bylauget byder på champagne til voksne og børnechampagne til børnene for at fejre jubilæet og resultatet af vores indsats med at forhindre grusgravning ved Vridsløsemagle. Når vores borgmester Michael Ziegler har holdt årets båltale vil Larsens Lade spille for til midsommervisen og efterfølgende underholde med musik.

Så kom glad og vær med til at sende heksen til Bloksbjerg og fejre årets store begivenheder.

Folden på Pilenborgstykket åbnes en uge før Sankt Hans hvor man er velkommen til at komme og lægge TØRT sømfrit brændbart materiale til vores Skt. Hans bål så det kan blive stort og flot. Der må IKKE lægges taks på bålpladsen da det er giftigt og kan skade hestene. Læg heller ikke friskafklippet græs og blade på da det kvæler bålet.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar