Andelsselskabet Katrineberg Vandværk

Andelsselskabet Katrineberg Vandværk er et alment vandværk, som forsyner 11 forbrugere på Birkevej og Birkevangen i Sengeløse.

Vedlægter for Katrineberg Vandværk

Kontakt til Katrineberg Vandværk: 

Formand/kasserer Iben Le Nech Markussen

Regnskabsfører Kaj Lykke Christensen vvk@pc.dk tlf. 23981249

********************************************************************************

Lidt/meget nyt fra vandværket.

Efter dispensationen for forhøjet DMS i drikkevandet fra Katrineberg Vandværk er udløbet i 2022, har Høje-Taastrup Kommune påbudt forsyning fra HTK Vand. Påbuddet er efterlevet ved etablering af forsyningsledning fra HTK Vand fra januar 2023.

Generalforsamling mandag d. 15. maj kl. 19.00 hos Iben:

Indkaldelse til generalforsamling 2023.docx

Referat generalforsamling 2023

Resultat

Balance

Budget 2023

Takstblad 2023-24

Indkomne forslag 2023

 

Se tidligere tilsynsrapporter og analyserapporter her:

Tilsynsrapport for Katrineberg Vandværk 2020

Tilsynsnotat for Katrineberg Vandværk

Analyserapport 29.03.2022

BORINGSKONROL MAR 2020

LEDNINGSNETKONTROL MAR 2020

********************************************************************************

Dispensation for forhøjet indhold af DMS i drikkevandet fra Katrineberg Vandværk

Teknik- og Miljøcenteret i Høje-Taastrup Kommune v/civilingeniør Lene Bagh har fremsendt
udkast til dispensation til forhøjet DMS i drikkevandet fra Katrineberg Vandværk til vandværkets
formand Iben le Nech Markussen.

Dette skyldtes, at der i prøver udtaget fra vandværket er fundet en for høj koncentration af DMS.
I den anledning har kommunen givet vandværket en dispensation på 3 år på en række vilkår, som kan læses i det vedhæftede.

Det er vigtigt at understrege, at såvel Miljøstyrelsen som Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at indtag af drikkevand indeholdende DMS i de koncentrationer, der er fundet i drikkevandet fra Katrineberg Vandværk IKKE VIL UDGØRE EN SUNDHEDSMÆSSIG RISIKO.

Pga herværende har bestyrelsen afholdt et møde, hvorunder vi diskuterede udkastet til dispensation fra kommunen. Bestyrelsen besluttede herefter, at vi naturligvis løbende får foretaget analyser af vores vand, og at vi vil undersøge, hvad det vil koste evt. at blive tilknyttet en anden vandforsyning.

Toksikologisk vurdering af DMS

Dispensation Katrinebjerg Vandværk DMS i drikkevand