Udlejning

Laugshuset kan lejes af bylaugets medlemmer for 50 kr.

Derudover kan der også lejes materiel fra huset til brug ved egne arrangementer, fx telt, grill, lyskæde, borde/stole.

Booking af Laugshuset eller materiale sker ved henvendelse til bylauget@gmail.com

Lejeaftale for bylaugshuset kan ses her: Lejeaftale for Laugshus 082015