Sengeløse Bylaug

Sengeløse Bylaug indkalder til ordinær generalforsamling på Kroen torsdag d. 3. november kl. 19.30.

Alle borgere i Sengeløse er velkomne til at deltage i generalforsamlingen. Efterfølgende tager vi en uformel snak om løst og fast- bare det handler om Sengeløse! Fortæl os hvad DU synes Bylauget skal tage fat på.

Vi vil gerne møde så mange som muligt, og håber selvfølgelig på, at flere borgere får lyst at støtte op om Sengeløse Bylaug.

Lad os sammen arbejde for, at Sengeløse vedbliver at være et dejligt og attraktivt sted at bo.

Mange venlige hilsner og på gensyn!

Bestyrelsen for Sengeløse Bylaug

Generalforsamling 2022 afholdes torsdag d. 3. november kl. 19.30 på Sengeløse Kro

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  4. Aflæggelse af regnskab Regnskab 2021-22 Status 2022
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af revisorer.
  9. Valg af revisorsuppleant.
  10. Eventuelt.
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer er:
Per Hammel (formand)
Spjeldager 2, Sengeløse
mobil 40 53 33 71
e-mail: hammelhus@mail.dk
e-mail hele bestyrelsen: kontakt@sengeløsebylaug.dk

Kaj Lykke Christensen, Landsbygaden 10, Sengeløse (kasserer)

Bent Christiansen, Sognevangen 2A, Sengeløse (bestyrelsesmedlem)

Eva Haahr, Stendiget 31, Sengeløse (bestyrelsesmedlem)

Pelle Lagermann Jensen, Stendiget 31, Sengeløse (bestyrelsesmedlem)

Love for Sengeløse Bylaug

*************************************************************************************

KENDER DU SENGELØSE BYLAUG?

Sengeløse Bylaug har eksisteret siden 1921 og mange husstande i sognet er medlem. Det er vi meget glade for, men der er plads til mange flere!

I de første 100 år hed foreningen Sengeløse Kommunalforening? Det var ikke fordi det havde noget med kommunen at gøre, ud over at foreningen beskæftiger sig med det der foregår i kommunen, som vedrører borgerne i Sengeløse. Det hænger sammen med at Sengeløse var en selvstændig kommune indtil 1973, og foreningen var en borgerforening for hele Sengeløse Kommune. Sengeløse BYLAUG er DIN stemme, når det handler om Sengeløse og udviklingen på alle mulige områder. I foreningen taler vi om det hele: trafik og miljø, skoler, kultur- og fritidsliv, … og vi har gode kontakter til politikerne og embedsmændene i Høje-Taastrup Kommune. Vi har for resten også vores egne repræsentanter i Høje Taastrup Kommunes Agenda 21-råd (miljøforum) og Trafiksikkerhedsudvalget.

Sengeløse Bylaug er tværpolitisk. Kommunalforeningen arrangerer hvert år juletræstænding for flere hundrede fremmødte ved gadekæret, og når der er kommunalvalg arrangerer vi vælgermøde på kroen, hvor alle borgere kan komme og møde politikere fra alle partier. Hvis der er andre aktuelle forhold som har betydning for borgerne i Sengeløse Sogn, arrangerer Sengeløse Bylaug også borgermøder med debat om disse emner. Du kan selvfølgelig også møde os på vores stand ved byfesterne.

Pssst: Hvis du har spørgsmål til os, så kontakt endelig bestyrelsen på kontakt@sengeløsebylaug.dk

Meld dig ind i Sengeløse Bylaug (det koster kun 175 kr. for en husstand pr. år), og vær med til at sætte dagsordenen.

Hvis du sender besked til Sengeløse Bylaug på ovenstående mailadresse, kan du få sendt nyhedsbreve.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til