Generalforsamling i Sengeløse Kommunalforening onsdag d. 25. okt. 2017

SENGELØSE KOMMUNALFORENING

Indkalder  til ordinær generalforsamling onsdag den 25. oktober 2017 kl. 19.30 i Sengeløse Sognegård, Landsbygaden 68, Sengeløse.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Alle borgere i Sengeløse sogn er velkomne til at deltage i generalforsamlingen. Efterfølgende tager vi en uformel snak om løst og fast – bare det handler om Sengeløse! Fortæl os, hvad DU synes, Kommunalforeningen skal tage fat på.

Vi vil gerne møde så mange som muligt, og håber selvfølgelig på, at flere borgere får lyst til at melde sig ind i Kommunalforeningen. Lad os sammen arbejde for, at Sengeløse stadigvæk skal være et dejligt og attraktivt sted at bo.

Mange venlige hilsner og på gensyn!

Bestyrelsen for Sengeløse Kommunalforening

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Referat fra generalforsamling onsdag den 2. november 2016 kl. 19.30 i Sengeløse Sognegård, Landsbygaden 68, Sengeløse.

Sengeløse Kommunalforenings Generalforsamling 2016 og referat

Resultat 2015-16

Status pr. 30. september 2016

Vedtægter for Sengeløse Kommunalforening

Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer er:
Per Hammel (formand)
Spjeldager 2, Sengeløse
mobil 40 53 33 71
e-mail: hammelhus@mail.dk
e-mail hele bestyrelsen: kommunalforeningen@sengeloese.org

Kaj Lykke Christensen, Landsbygaden 10, Sengeløse (Kasserer)
Ebbe Petersen,  Landsbygaden 9, Sengeløse (bestyrelsesmedlem)
Michael Bach, Solbakkevej 25, Sengeløse (bestyrelsesmedlem)

*************************************************************************************

KENDER DU SENGELØSE KOMMUNALFORENING?

Kommunalforeningen i Sengeløse har eksisteret siden 1921 og mange husstande i sognet er medlem. Det er vi meget glade for, men der er plads til mange flere!

Ved du for resten hvorfor det hedder Sengeløse Kommunalforening? Det er ikke fordi det har noget med kommunen at gøre, ud over at foreningen beskæftiger sig med det der foregår i kommunen, som vedrører borgerne i Sengeløse. Det hænger sammen med at Sengeløse var en selvstændig kommune indtil 1973, og foreningen var en borgerforening for hele Sengeløse Kommune. Kommunalforeningen er DIN stemme, når det handler om Sengeløse og udviklingen på alle mulige områder. I foreningen taler vi om det hele: trafik og miljø, skoler, kultur- og fritidsliv, … og vi har gode kontakter til politikerne og embedsmændene i Høje-Taastrup Kommune. Vi har for resten også vores egne repræsentanter i Høje Taastrup Kommunes Agenda 21-råd (miljøforum) og Trafiksikkerhedsudvalget.

Sengeløse Kommunalforening er tværpolitisk. Kommunalforeningen arrangerer hvert år juletræstænding for flere hundrede fremmødte ved gadekæret, og når der er kommunalvalg arrangerer vi vælgermøde på kroen, hvor alle borgere kan komme og møde politikere fra alle partier. Hvis der er andre aktuelle forhold som har betydning for borgerne i Sengeløse Sogn, arrangerer Kommunalforeningen også borgermøder med debat om disse emner. Du kan selvfølgelig også møde os på vores stand ved byfesterne. Som medlem af Kommunalforeningen, er du også med til at støtte Sengeløse Radio på 89,2 mghtz .

Pssst: Hvis du har spørgsmål til os, så kontakt endelig bestyrelsen på kommunalforeningen@sengeloese.org

Meld dig ind i Sengeløse Kommunalforening (det koster kun 175 kr. for en husstand pr. år), og vær med til at sætte dagsordenen.

Hvis du sender besked til Kommunalforeningen på ovenstående mailadresse, kan du få sendt nyhedsbreve.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til