Sengeløse Bylaug

Referat fra generalforsamlingen d. 3. november 2022 kl. 19.30.

Referat 2022 SB genralf

Generalforsamling 2023 afholdes tirsdag d. 21. november kl. 19.30 i Fritidshuset

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
  4. Aflæggelse af regnskab
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af revisorer.
  9. Valg af revisor suppleant.
  10. Eventuelt.
Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer er:
Per Hammel (formand)
Spjeldager 2, Sengeløse
mobil 40 53 33 71
e-mail: hammelhus@mail.dk
e-mail hele bestyrelsen: kontakt@sengeløsebylaug.dk

Kaj Lykke Christensen, Landsbygaden 10, Sengeløse (kasserer)

Bent Christiansen, Sognevangen 2A, Sengeløse (bestyrelsesmedlem)

Eva Haahr, Stendiget 31, Sengeløse (bestyrelsesmedlem)

Pelle Lagermann Jensen, Stendiget 31, Sengeløse (bestyrelsesmedlem)

Love for Sengeløse Bylaug

*************************************************************************************

KENDER DU SENGELØSE BYLAUG?

Sengeløse Bylaug har eksisteret siden 1921 og mange husstande i sognet er medlem. Det er vi meget glade for, men der er plads til mange flere!

I de første 100 år hed foreningen Sengeløse Kommunalforening? Det var ikke fordi det havde noget med kommunen at gøre, ud over at foreningen beskæftiger sig med det der foregår i kommunen, som vedrører borgerne i Sengeløse. Det hænger sammen med at Sengeløse var en selvstændig kommune indtil 1973, og foreningen var en borgerforening for hele Sengeløse Kommune. Sengeløse BYLAUG er DIN stemme, når det handler om Sengeløse og udviklingen på alle mulige områder. I foreningen taler vi om det hele: trafik og miljø, skoler, kultur- og fritidsliv, … og vi har gode kontakter til politikerne og embedsmændene i Høje-Taastrup Kommune. Vi har for resten også vores egne repræsentanter i Høje Taastrup Kommunes Agenda 21-råd (miljøforum) og Trafiksikkerhedsudvalget.

Sengeløse Bylaug er tværpolitisk. Kommunalforeningen arrangerer hvert år juletræstænding for flere hundrede fremmødte ved gadekæret, og når der er kommunalvalg arrangerer vi vælgermøde på kroen, hvor alle borgere kan komme og møde politikere fra alle partier. Hvis der er andre aktuelle forhold som har betydning for borgerne i Sengeløse Sogn, arrangerer Sengeløse Bylaug også borgermøder med debat om disse emner. Du kan selvfølgelig også møde os på vores stand ved byfesterne.

Pssst: Hvis du har spørgsmål til os, så kontakt endelig bestyrelsen på kontakt@sengeløsebylaug.dk

Meld dig ind i Sengeløse Bylaug (det koster kun 175 kr. for en husstand pr. år), og vær med til at sætte dagsordenen.

Hvis du sender besked til Sengeløse Bylaug på ovenstående mailadresse, kan du få sendt nyhedsbreve.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til