Sengeløse Bylaug

Generalforsamling 2021 afholdes torsdag d. 28. oktober kl. 19.30 på Sengeløse Kro

På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 4. Aflæggelse af regnskab Se regnskab her. og status her. 
 5. Indkomne forslag. Der er indkommet forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer, hvor der bl.a. er forslag om ændring af foreningens navn til “Sengeløse Bylaug” Klik her for at se forslag til vedtægtsændringer.
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af revisorer.
 9. Valg af revisorsuppleant.
 10. Eventuelt.

Umiddelbart efter afholdes ekstraordinær generalforsamling med henblik på afstemning om forslaget til vedtægtsændringer med følgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Indkomne forslag. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

Forud for generalforsamlingen vil der være middag for alle medlemmer. Tilmeldingsfrist 14. oktober.

Vælgermøde afholdes torsdag d. 28. oktober kl. 19.30 på Sengeløse Kro.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Generalforsamling 2019

Referat 2019 generalforsamling

Regnskab og status 2018 – 19

Vedtægter for Sengeløse Kommunalforening

Bestyrelsen

Bestyrelsens medlemmer er:
Per Hammel (formand)
Spjeldager 2, Sengeløse
mobil 40 53 33 71
e-mail: hammelhus@mail.dk
e-mail hele bestyrelsen: kommunalforeningen@sengeloese.org

Kaj Lykke Christensen, Landsbygaden 10, Sengeløse (kasserer)

Bent Christiansen, Sognevangen 2A, Sengeløse (bestyrelsesmedlem)

Eva Haahr, Stendiget 31, Sengeløse (bestyrelsesmedlem)

Pelle Lagermann Jensen, Stendiget 31, Sengeløse (bestyrelsesmedlem)

*************************************************************************************

KENDER DU SENGELØSE KOMMUNALFORENING?

Kommunalforeningen i Sengeløse har eksisteret siden 1921 og mange husstande i sognet er medlem. Det er vi meget glade for, men der er plads til mange flere!

Ved du for resten hvorfor det hedder Sengeløse Kommunalforening? Det er ikke fordi det har noget med kommunen at gøre, ud over at foreningen beskæftiger sig med det der foregår i kommunen, som vedrører borgerne i Sengeløse. Det hænger sammen med at Sengeløse var en selvstændig kommune indtil 1973, og foreningen var en borgerforening for hele Sengeløse Kommune. Kommunalforeningen er DIN stemme, når det handler om Sengeløse og udviklingen på alle mulige områder. I foreningen taler vi om det hele: trafik og miljø, skoler, kultur- og fritidsliv, … og vi har gode kontakter til politikerne og embedsmændene i Høje-Taastrup Kommune. Vi har for resten også vores egne repræsentanter i Høje Taastrup Kommunes Agenda 21-råd (miljøforum) og Trafiksikkerhedsudvalget.

Sengeløse Kommunalforening er tværpolitisk. Kommunalforeningen arrangerer hvert år juletræstænding for flere hundrede fremmødte ved gadekæret, og når der er kommunalvalg arrangerer vi vælgermøde på kroen, hvor alle borgere kan komme og møde politikere fra alle partier. Hvis der er andre aktuelle forhold som har betydning for borgerne i Sengeløse Sogn, arrangerer Kommunalforeningen også borgermøder med debat om disse emner. Du kan selvfølgelig også møde os på vores stand ved byfesterne. Som medlem af Kommunalforeningen, er du også med til at støtte Sengeløse Radio på 89,2 mghtz .

Pssst: Hvis du har spørgsmål til os, så kontakt endelig bestyrelsen på kommunalforeningen@sengeloese.org

Meld dig ind i Sengeløse Kommunalforening (det koster kun 175 kr. for en husstand pr. år), og vær med til at sætte dagsordenen.

Hvis du sender besked til Kommunalforeningen på ovenstående mailadresse, kan du få sendt nyhedsbreve.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Kommentarer lukket til Generalforsamling 2019