Asfaltering af Sengeløse Bymidte

I weekenden 3. og 4. september 2011, skal Landsbygaden og Ved Kæret asfalteres. Det er nødvendigt, at spærre vejene mens arbejderne pågår, og vejspærringerne vil medføre store trafikale gener. Arbejderne vil derfor blive gennemført i en weekend.

Se mere kommunens hjemmeside. Http://htk.dk