Historie

Amatørscenens historie går lige så langt tilbage som SGIF’s historie. På denne side vil vi beskrive denne historie i tekst og billeder. Vi er gået i gang med at interviewe gamle medlemmer af amatørscenen. Den første er Elsa Nielsen. Hun har lånt os nogle billeder som vi vil bringe.

Som de første billeder vil vi bringe et billede fra forestillingen “De røde heste” som blev opført i 1954.

Et billede fra forestillingen “Røverne fra Rold” som blev opført i 1953.

Rollerne og skuespillerne var:

Rigskansleren ……………………………….Kaj Ellekær Justi, 1. røver…………………….Jens Jensen

Herredsfogeden…………………………….Ejner Pedersen Reinald, 2. røver……………….Esben Larsen

Klaus Hvass, en rig bonde…………….Georg Larsen Wolle, 3. røver…………………….Holger Nielsen

Kirsten, hans Datter………………………Rikke Jørgensen Jette, en Røverkælling…………Else Jensen

Fattig Jeppe, Klauss Broder…………Leif Hansen Per Ølgod, Krovært i Rold…Vilh. Langshof

Jørgen Skytte, hans Søn………………..Lange Larsen Sidsel, Pige på Kroen………….Gurli Esbensen

Hr. Paladius, Præst i Bælum……….Vagn Bjerre-Christensen Mads, en Bondekarl……………..Bent Nielsen

Søren, en Bondemand…………………..Kaj Olsen En Uldjyde samt Piger, Karle og Markedsgæster

Et billede fra forestillingen “Værmlændingene” som blev opført i 1952.

Rollerne og skuespillerne var:

Provsten………………………………………..Hans Kjerulf Svend Ersson i “Hult”……………….Jens Jensen

Lisa, Svends kone………………………..Elsa Nielsen Erik, deres søn…………………………….Holger Nielsen

Ola i Gyllby, en rig Bonde…………..Georg Larsen Per, Karl hos Svend Ersson……….Leif Hansen

Britta, hans Datter………………………..Rikke Jørgensen Stina, Pige hos Svend Ersson…..Else Jensen

Jan Hanson, ved Søen………………….Ejner Pedersen Bengt, Sogneskriver…………………..Karl Lemche

Annika, hans Kone………………………Johanne Nielsen Unge Piger og Karle som Bryllupsgæster.

Anna, deres Datter……………………….Johanne Jensen Handlingen foregår i Värmland omkring 1850

Anders, deres Karl………………………..Lauge Larsen

Og endelig et billede fra forestillingen “Oprejsningens dag” der blev opført i 1949.

På billedet ses fra venstre:

Alfred Hansen, Else Jensen, Ejner Pedersen, Holger Nielsen og Georg Larsen

Siddende ses: Gurli Espensen, Jens Jensen og Nina Kjær.

Hvis der er nogen der har historisk materiale vedr. amatørscenen så kontakt webmaster.