Historie

Landsbyens navn – Vridsløsemagle – er sammensat af de gamle ord writh (vridning) og løsa (engdrag) og beskriver landsbyens beliggenhed ved en bugtning i en dal med gode græsgane.  Magle er det gamle ord for stor og er tilført bynavnet for at undgå forveksling med landsbyen vridsløselille.  

Landsbyen har ligget det samme sted i ca. 1000 år.

Lidt lokalhistorie fra Bartholinstræde

Da jeg en dag kom hjem var min indkørsel optaget af en fremmed bil. Jeg vidste der ikke var nogen hjemme så det undrede mig lidt. Det viste sig at være tre ældre herrer der høfligt spurgte ,om de holdt i vejen? Mja, det kom jo lidt an på hvad de holdt der efter! Det viste sig at deres mor var født og opvokset i vores hus, Bartholinstræde 20, så vi fik en længere sludder mens vi beså ejendommen i dens nuværende skikkelse.

Nu er det jo svært at huske, selv i min alder, så derfor bad jeg Niels, den ene af de tre brødre, om ikke han ville skrive nogle af alle de spændene ting ned, han havde fortalt mig. Få dage efter kom et brev og her, med nogle års forsinkelse, er Niels Rasmussens historie:

“Undertegnede 3 brødre tændte den 3. Maj 1994, lys i Sengeløse Kirke, til minde om vore forfædre:

Husmand Jørgen Rasmussen, født omkring 1825 i Sengeløse sogn, boende Cathrinebjærg Hovmark = vores oldefar.
Murersvend Peter Rasmus Jørgensen, født 17/1-1859, i Sengeløse sogn, boende i Vridsløsemagle i det hus, som familien Stauning bebor idag,(Bartholinstræde 20) = vores morfar, gift med Marie Jørgensen (vi har ikke hendes pigenavn). Han døde i 1918, hun døde I 1930’erne. Begge blev begravet på Sengeløse Kirkegård. Gravene er nu sløjfet.
I huset blev følgende børn født:

a). Vores mor, Kirstine Amalie Jørgensen, født 7/10-1891, gift Rasmussen.

b). Emma Jørgensen, født 16/2-1895, gift Andersen.

Disse to piger førte morfar til bryllupsskamlen I Sengeløse Kirke den 17. Maj, 1914.

Emma og Albert Andersen blev forældre til 2 sangere ved det Kongelige teater, Villy Andersen og Alf Andersen.

Amalie og Theodor Rasmussen blev forældre til os 3 brødre. (Se nedenfor)

c). Sofie Jørgensen, født den 24/2-1899.

d). Kirstine Jørgensen.

e). Hans Jørgensen.

f). Alma Jørgensen, født den 25/10-190?

g). Aage Jørgensen, født den 17/7-1907.

Altså ialt 7 børn.

Efter Peter og Maries død boede murer Hans Jørgensen (e) – i huset sammen med sin kone Agnes og 2-3 børn i nogle år. Jeg mener at huske, at huset blev solgt for 600 kr.

Dengang lå der en bybrønd og et sprøjtehus i det nuværende Bartholinstræde, ud for nr. 20. Vi husker at vore fædre og morbrødre spillede klink op ad muren til sprøjtehuset, når vi besøgte vores bedstemor, Marie , på søn og helligdage. Vi boede i København, tog toget til Tåstrup og kørte derfra med bus til Vridsløsemagle, “nede i hullet” som bedstemor sagde.

I huset overfor boede Boel og hendes mand (Frederik?)(nr. 7). Hvem der boede i den anden ende af bedstemors hus (nr. 22) husker vi ikke.

Lidt længere henne i strædet boede familien Hans Tønnesen og hans kone (Bolette?).

Når vi skulle have kaffe der – spyttede Bolette på fingrene – og stak dem i bunden af koppen.

Jeg husker, at vi engang, formentlig en søndag, kom til Vridsløsemagle lige efter at “Rørrendegården” var brændt ned – grisene lå døde af forbrændingen, på gårdspladsen. Det var uhyggeligt.

Vores mor, Amalie, fortalte at huset i hendes barndom var stråtækt – og at morfar, i tordenvejr, altid gik ude i haven, omkring huset, med sit gevær – der var ladt! Hvorfor han gjorde sådan, fik vi aldrig styr på!

Amalies drenge:

Niels Peter Harry Rasmussen, født 1916.
Børge Rasmussen, født 1918.
Poul Rasmussen, født 1921.
Med venlig hilsen

Niels Rasmussen.”

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Der kunne sikkert fortælles mange andre historier fra Vridsløsemagles fortid, så fat pennen eller grib fat i de folk du kender, med en fortid her i byen, og få dem til at skrive lidt af deres erindringer ned.

Tidligere har Claus Thykier og andre bidraget med “historiske” indlæg her i bylaugsnyt. Vi vil gerne genoptrykke nogle af disse indlæg men mangler en del numre af bylaugsnyt. Bylauget modtager derfor gerne gamle eksemplarer af bladet, eventuelt til kopiering.

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤

Re-etablering af bybrønden I Vridsløsemagle?

Som det kan læses af ovenstående artikel har der stået en bybrønd ud for Bartholinstræde nr. 20, hvor Pilenborgvej ender. Den eksisterede til engang i tresserne, hvorimod sprøjtehuset forsvandt længe før den tid. Hvornår vides ikke med sikkerhed.

På længere sigt kunne det være sjovt at re-etablere denne bybrønd. Selve brønden eksisterer endnu. Den forsynede Bartholinstræde nr. 20 og 22 med vand indtil vi fik vandværksvand i Vridsløsemagle engang i firserne. Derimod savnes den gamle pumpe! Har du nogen ide om hvor der ligger en gammel gårdpumpe og gemmer sig, vil det være muligt en dag at få den op at stå, på den gamle brønd – hvis der da ellers er nogen interesse for projektet!

Det er jo svært at påstå at der er et decideret behov – men malerisk ville det da se ud – engang I fremtiden!

Ivan Stauning.