Generalforsamlinger i SGIF´s afdelinger 2011

Afholdes i henhold til SGIF´s vedtægter følgende datoer.

Fællesidræt
Torsdag den 3. februar kl. 19.00 i SGIFs klublokale. Sengeløse skole.

Amatørscene
Onsdag den 9. februar kl. 18.30 i Amatørscenens lokale, Sengeløsehallen.

Fodbold
Torsdag den 10. februar, kl. 19.00 i Fritidshuset, Sengeløsehallen.

Gymnastikafdelingen
Tirsdag den 1. marts, kl. 20.00 i SGIF´s Klublokale. Sengeløse skole.

Volleyball
Torsdag den 3. marts, kl. 18.30 i Fritidshuset. Sengeløsehallen.

SGIF´s Hovedgeneralforsamling
Torsdag den 31. marts, kl. 19.00 Fritidshuset, Sengeløsehallen.

Mød op og hjælp din afdeling med at udvikle idrætten i Sengeløse.

På SGIF´s vegne

Jens Bertelsen
Hovedformand