Nyt fra Sengeløse Kirke

Der bliver ikke noget valg til Sengeløse Kirkes Menighedsråd den 13. november.
Ved indleveringsfristens udløb tirsdag den 2. oktober var der kun indkommet en liste med ialt 10 navne på.
Heraf er de første 6 valgt, og er som sådan menighedsråd de kommende fire år.
Det konstituerende møde er fastsat til den 29. november.
Det nye menighedsråd tiltræder den 1. december og følger således kirkeåret, der begynder den 1. december.