SGIF fik nyt slogan.

SGIFs Hovedformand Jens Bertelsen kunne den 7. november byde velkommen til fejring af, at det nu er 110 år siden at mejeribestyrer Frederik Jepsen samlede en kreds af byen borgere, for at starte den første SGIF aktivitet, nemlig Gymnastik.

Fredag den 7. november blev Jubilæet markeret med en præsentation af Thomas Windeleff introduktions video, der viste nogle af de mange aktivitetstilbud SGIFs afdelinger kan tilbyde. Videoen skal køre løbende på Sengeløsehallen præsentations TV skærme ved indgangen.
Efterfølgende præsenterede Ulla Bang Hyllegård SGIF Julekalender med flotte sponsor præmier fra byens handlende og virksomheder. På forsiden af Julekalenderen er en del af SGIF medlemmer fotograferet, kalenderen kan bl.a. købes i Daglig Brugsen og ved de mange arrangementer der er i SGIF inden jul.
Til sidst stod Birthe Olens for afsløringen af SGIFs slogan SPORT  ER  GODT- SGIF. Slogannet blev præsenteret ved at afdække en stor kage mand med slogannet indgraveret i glassur.  Indsenderen af det nye slogan var Niels Larsen, der i dagen anledning fik en lille erkendelig hed for indsatsen.

Jubilæumsarrangementet forsatte om søndagen med en gang gymnastik i Sengeløsehallen. Gymnastik fra tre generationer kunne det passende hedde, idet Leif Nielsen gav en gang instruktion uden musik, Jeanet Wolstrup fulgte efter med musik på anlægget med mere moderne gymnastikøvelser. Til slut blev vi præsenteret for en lettere serie for vore unge gymnaster præsenteret af  Pernille Torning, også det var mange af de lidt ældre gymnaster med på.
I Fritidshuset var der Yoga på programmet med Didda, og for de der var til uden dørs brug var der lagt en travetur ud ad vore mange smukke veje og stier.
Alle sluttede af i Fritidshuset for at nyde en vel tilberedt Brunch.

En Jubilæums weekenden i SGIFs tegn, med gode arrangementer som især blev bakket op af den lidt ældre generation.

SGIF110