SGIF’s Hovedgeneralforsamling

SGIF’s Hovedgeneralforsamling
Onsdag den 25. marts, kl. 19.00 i SGIF’s klublokale,
Sengeløse skole

Mød op og hjælp din afdeling med at udvikle idrætten i Sengeløse.

På SGIF’s vegne
Jens Bertelsen
Hovedformand