Indkaldelse til ekstraordinær hovedgeneralforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær hovedgeneralforsamling I Sengeløse Gymnastik- og Idrætsforening

Torsdag d. 7. maj 2015 kl 19 i SGIF’s

foreningslokale på Sengeløse Skole.

Eneste punkt på dagsordnen er

Hovedkassereren fremlægger foreningens regnskab for 2014

og budget for 2015 til godkendelse

På SGIF’s vegne

Birthe Olesen

Hovedformand

Tlf: 43999105/28401130