Mindeord over Lars Petersen

Sengeløse Radio har mistet en af sine grundlæggere og en sand støtte.
Lars Petersen var medvirkende til at Sengeløse Radio blev oprettet i 1987.
Han var også den “grå eminence” bag radioens mange almanakoplysninger. Alle disse små pudsige oplysninger om hvornår der skete dette eller hint.
Han var manden bag mange udsendelser, bl.a. udsendelser om musikken fra de glade 50’ere og 60’ere + han vidste stort set alt om den gode ørevenlige musik gennem tiderne.
Lars tabte kampen mod kræften og døde lørdag d. 22. august 2015 kl. 14.15 – umiddelbart efter kendingsmelodiens udløb.

En sand ven – en sand radiofan er gået bort.
Du vil blive savnet.
Æret være Lars Petersens minde.
Vores tanker går til Lonny, Linda og Lisbeth.

På bestyrelsen og redaktionens vegne
John Andersen
Stationsforstander.