Sengeløse Radio tvangslukkes af staten

Sengeløse Radio har haft sendetilladelse og været i luften siden 1987. – 89,2 MHz Høje Taastrup Kommune.

Sådan vil det ikke fortsætte hvis det står til Medieudvalget under Kulturministeriet.

Ved udgangen af 2015 lukker Sengeløse Radio som en del af en administrativ beslutning i Medieudvalget. Det betyder lukning af mange små ikke-kommercielle lokalradioer, der for langt de flestes vedkommende drives af frivillige medarbejdere.

Medieudvalget har besluttet, at stationer som Sengeløse Radio, der er på en frekvens der deles med kommercielle stationer, ikke kan søger på fornyelse af sendertilladelse. Det betyder, at 8o – 85 små radiostationer skal lukke – ca. halvdelen af de eksisterende stationer.

Den nye medielov kræver at alle lokalradioer skal sende et bestemt antal timer daglige, med et bestemt antal timers lokalstof. Det fremtidige krav til ikke-kommercielle radiostationer er, at der skal produceres 67 timers ugentlig radio og af disse skal minimum 5 timer dagligt være ”snakkeradio”.

Vedtagelsen træder i kraft 1. januar og lukker dermed alle de små frivillige stationer der ikke kan leve op til det.

Sengeløse Radio sender 5 timer om ugen og er ikke i nærheden af at opfylde kravet, hvorfor vi har fået besked på at vores sendemuligheder lukkes med udgangen af dette år.

Det betyder at der:

–    Ingen små lokalradioer er efter 1. januar 2016.

–    Ingen ugentlige informationsgiver i nærområdet efter 1. januar 2016.

–    Ingen æterbåren nyhedsformidlere efter 1. januar 2016.

–    Ingen lokale vagthunde efter 1. januar 2016.

–    Ingen sjove indslag omkring de lokale aktiviteter efter 1. januar 2016.

–    Ingen reklamering af foreningernes kommende arrangement efter 1. januar 2016.

–    Ingen opfølgning af skolens emneuge hvor 350 børn aktivt deltog, efter 1. januar 2016.

–    Ingen mulighed er for at portrættere borgere med særlige interesser efter 1. januar 2016.

–    Ingen muligheder er, for det vi har gjort siden august 1987.

Vi har naturligvis protesteret til Kulturministeriet oven denne beslutning, der er kommet snigende som en tyv i natten, men har ikke mødt nogen forståelse for vores argumenter.

Som det er lige nu, ligger den endelige vedtagelse stille, da regeringsskiftet har gjort, at nye mennesker skal sætte sig ind i sagerne før beslutningen træffes. Vi er blevet oplyst om, at det sandsynligvis vil gå hurtigt, da vedtagelsen skal træde i kraft pr. 1. januar 2016.

Besluttes det at vedtagelsen står ved magt, vil det betyde en sær stilhed lørdag formiddag i Sengeløse.

Mulighederne for jer lyttere er, at gøre brug af de kontakter I evt. har i det politiske miljø. Stil spørgsmål til denne beslutning. Spørg hvorfor en lukning ikke kan vente til nedlæggelse af FM-båndet. Dette er berammet til 2019. Sengeløse Radio kan sagtens udfylde sine nuværende forpligtigelser til da, under de former og betingelser vi har nu.

Venlig hilsen

På bestyrelsen og redaktionens vegne

John Andersen

Stationschef / bestyrelsesformand

sr2