Generalforsamlinger i SGIF´s afdelinger 2016

Generalforsamlinger i SGIF´s afdelinger 2016 afholdes i henhold til SGIF´s vedtægter følgende datoer.

Sengeløse Idræt
Onsdag den 17. februar kl. 18.30 i SGIFs klublokale, Sengeløse skole

Amatørscenen
Torsdag den 28. januar kl. 19.00 i Amatørscenes klublokale ved Sengeløsehallen..

Volleyball
Torsdag den 11. februar kl. 18.30 i Fritidshuset, Sengeløsehallen.

Fodbold
Onsdag den 17. februar kl. 18.30 i Cafeteriet, Sengeløsehallen.

SGIF´s Hovedgeneralforsamling
Torsdag den 31. marts, kl. 19.00 i SGIFs Klublokale, Sengeløse skole.

Husk at eventuelle forslag til vedtagelse på generalforsamlingerne skal indsendes til afdelingsformanden hhv. hovedformanden senest 8 dag før den relevante generalforsamling.

Mød op og hjælp din afdeling med at udvikle idrætten i Sengeløse.

På SGIF´s vegne
Birthe Olesen
Hovedformand
Tlf. 28401130