Fællesidræt program sæson 2011/2012

Kære aktive
Nyt program er under udarbejdelse. Hold derfor øje med hjemmesiden og opslag.
Programmet vil som vanligt også blive delt ud i alle institutioner i Sengeløse.
God sommer og på glædeligt gensyn i september 2011.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i FællesIdræt

Se mere på Fællesidræt´s hjemmeside: https://sengeloese.dk/faelles/