Andelsselskabet Katrineberg Vandværk

Andelsselskabet Katrineberg Vandværk er et alment vandværk, som forsyner 11 forbrugere på Birkevej og Birkevangen i Sengeløse.

Vedlægter for Katrineberg Vandværk

Kontakt til Katrineberg Vandværk: 

Formand/kasserer Iben Le Nech Markussen

Regnskabsfører Kaj Lykke Christensen vvk@pc.dk tlf. 23981249

********************************************************************************

Lidt/meget nyt fra vandværket.

På generalforsamlingen d. 27. maj 2024 blev det besluttet at overdrage vandforsyningen til HTK Forsyning pr. 1. juli 2024..

Generalforsamling mandag d. 15. maj kl. 19.00 hos Iben:

Referat fra generalforsamling 2024

Indkomne forslag 2024

Resultat 2023

Balance 2023

 

Se tidligere tilsynsrapporter og analyserapporter her:

Tilsynsrapport for Katrineberg Vandværk 2020

Tilsynsnotat for Katrineberg Vandværk

Analyserapport 29.03.2022

BORINGSKONROL MAR 2020

LEDNINGSNETKONTROL MAR 2020

********************************************************************************

Dispensation for forhøjet indhold af DMS i drikkevandet fra Katrineberg Vandværk

Teknik- og Miljøcenteret i Høje-Taastrup Kommune v/civilingeniør Lene Bagh har fremsendt
udkast til dispensation til forhøjet DMS i drikkevandet fra Katrineberg Vandværk til vandværkets
formand Iben le Nech Markussen.

Dette skyldtes, at der i prøver udtaget fra vandværket er fundet en for høj koncentration af DMS.
I den anledning har kommunen givet vandværket en dispensation på 3 år på en række vilkår, som kan læses i det vedhæftede.

Det er vigtigt at understrege, at såvel Miljøstyrelsen som Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at indtag af drikkevand indeholdende DMS i de koncentrationer, der er fundet i drikkevandet fra Katrineberg Vandværk IKKE VIL UDGØRE EN SUNDHEDSMÆSSIG RISIKO.

Pga herværende har bestyrelsen afholdt et møde, hvorunder vi diskuterede udkastet til dispensation fra kommunen. Bestyrelsen besluttede herefter, at vi naturligvis løbende får foretaget analyser af vores vand, og at vi vil undersøge, hvad det vil koste evt. at blive tilknyttet en anden vandforsyning.

Toksikologisk vurdering af DMS

Dispensation Katrinebjerg Vandværk DMS i drikkevand