SGIF´s Hovedafdelingens generalforsamling torsdag den 31. marts 2011.

Siden sidste års generalforsamling har hovedbestyrelsen af hold 5 møder, ligeledes har Forretningsudvalget afholdt en række korte møder. Forretningsudvalget består af Kassereren Horst, som senere blev afløst af Ulla, Næstformand er Birthe og undertegnede.
SGIFs samlede medlemstal er steget fra 504 i 2006 til, nu 747 medlemmer i SGIF her i slutningen af 2010.
Samtidig har SBTK tal også udvist en lille fremgang i år.Afdeling med stigende medlemstal er Fodboldafdelingen, Fællesidræt, Gymnastik og Volley med en fremgang på i alt 82. Det er rigtig flot, og jeg er meget stolt af at være en del af SGIF, med så dygtige afdelinger, for uden afdelingerne hvad var SGIF så.
SGIF er jo dem der betaler og driver www//sengeloese.dk.
Denne Internet side er blevet moderniseret ret kraftig.
Der arbejdes løbende på at forbedre tilbudet til alle brugere her i Sengeløse området.
Det er i første omgang alle SGIFs afdelinger der har fået eller kan få et log-in, så de selv kan lægge nyheder ind på siden, så de ikke skal vente på at der er en der gør det for dem. Det er ikke så svært kan jeg bekræfte, bar man får skrevet nogle få manøvre ned, så går det.
Jeg kan kun opfordre jer til at se på siden og prøve nogle af funktionerne. Det er Peter Bertelsen der står som Web master for side. Vi skylder Peter en stor tak for det store arbejde han har lagt i sidens tilblivelse, godt hjulpet af Bjarke og et par stykker mere??

Også omkring Sengeløse Idrætsanlæg sker der forandringer, idet Halbestyrelsen er nedlagt og erstattet at et Brugerråd der bestående af de som bruger Idrætsanlægget.

Det er Ulla Bang Hansen fra Fællesidræt der har sammensat udvalget, og som sådan er blevet nyvalgt formand for Brugerudvalget.

Jeg ønsker Ulla alt mulig held og lykke med opgaven. Jeg kan fuldt og helt gå ind for princippet om at det er brugerne der er med i et sådant udvalg og ikke nogle gamle politikere og hovedformænd der har været med i en menneskealder.

I den forbindelse stoppede Jens Jørgen Pedersen også som formand for den gamle Halbestyrelse.

Jens Jørgen har været med så længe jeg husker, mon ikke han afløste Verner Hansen på posten for nu mange år siden.

Vi skylder Jens Jørgen en stor tak for det store arbejde du gennem årene har lagt inden for alt hvad der har med idrætten at gøre her i Sengeløse.

Årets idrætskommune 2010
Høje-Taastrup Kommune kan det næste år bryste sig med titlen Årets idrætskommune 2010. Danmarks Idræts-Forbunds kommunepris blev overrakt i januar ved Sport 2010 i Herning af statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Af særlige indsatser i Høje-Taastrup Kommune i 2010 kan fremhæves:
■En samlet bevægelses- og idrætspolitik, der bygger på kommunens aktuelle forhold.
■En rekrutteringsoffensiv blandt de tosprogede borgere for at få flere til at yde en frivillig indsats i foreningerne.
■En omfattende og differentieret indsats for særlige målgrupper med fokus på socialt udsatte borgere og etniske minoriteter.
■Kommunen har på den baggrund bl.a. modtaget Integrationsministeriets Integrationspris 2010 for ’Fritidspasset’. Idrætten er dermed et helt centralt forvaltningsområde i bestræbelserne på at skabe social sammenhængskraft i kommunen.
■Selmosen, hvor kommunen valgte at etablere et aktivt sports- og legeområde med beachvolley, streetbasket, klatrevæg, fodbold og kajakpolo ud over det oprindelige formål om at etablere et nyt vandreservoir.
■ I de sidste to byrådsperioder har jeg været medlem af Idrættens Samråd i Høje Taastrup Kommune. I dette samråd rådgiver vi politikkerne og bliver hørt om idrætspolitiske spørgsmål.

Idrættens Samråd er bla. med til at formulere nogle af de oplæg som var med til at Høje Taastrup Kommune blev årets Idrætskommune 2010. Her den 12. april er der nyvalg til Samrådet, dette sker på en helt anden måde end tidligere, idet der nu er direkte valg inden for lokalområder og inden for idrætsområder.

For Sengeløses vedkommen er der sket det at område C Sengeløse, er lagt ind under Hedehusene Fløng området og skal derfor vælge lokalrepræsentant sammen med dem.

Er der nogen her der kunne have lyst til at still op til valget er I meget velkommen for jeg stopper.

Til slut vil jeg rette en stor tak til alle de der bruger deres kostbare fritid på at være med i SGIFs mange forskellige aktiviteter.

Særdeles tak til Hovedbestyrelse medlemmer for godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år.

Poul Henningsen sagde engang Fremtiden kommer af sig selv fremskridtet ikke, så der er god grund til at tage fat og være med til at præge fremtiden også i SGIF.

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer