Jens Bertelsens afslutningstale ved 100 årsfesten lørdag den 6. november 2004.

I begyndelse af forrige århundrede gik en mand rundt i Svendborg og havde en drøm om at starte et rederi. Det lykkedes i slutningen af 1904 for Anders Peter Møller at låne nok til at han kunne købe sit første skib, og dermed grundlægge det vi i dag kender som rederiet A. P. Møller, eller som det hedder ude i den store verden “Mærsk Sealand, rederiet med den blå stjerne som vi alle har set ude i den store verden.

I 1904 gik der også en mand rundt her i Sengeløse og gjorde sig tanker om den politiske situation her i landet. Heller ikke dengang var borgerne tilfreds med rigets tilstand. Hans Hansen hed han og det var ham der 4. december 1904 indkaldte til en stiftende generalforsamling for at danne Sengeløse Venstrevælgerforening. Et andet sted i Sengeløse havde en anden mand ved navn Frederik V. Jeppesen startet en Gymnastikforening, der i vinteren 1904 -1905 havde sine første gymnastikhold på loftet over det der dengang hed Sengeløse forsamlingshus.

Alle disse tre mænd tog i 1904 initiativ til at gøre noget for det samfund de var en del af.De har på hver deres måde været med til at præge den danske samfundsmodel som vi, vel med rette kan være stolte af.Den lyder i al sin enkelhed, hvis du er utilfreds med noget, så må du selv gøre noget ved det, sådan var det i 1904 og sådan er det også i dag. Derfor er SGIF den dag i dag med til at præge bybilledet, når der er Loppemarked og når der er Roskilde festival, også når der skal tages initiativer til at få etableret nye aktiviteter, så som en Beats volley bane her i Sengeløse.

Ja, så er der selvfølgelig også lige det daglige idrætsudbud, det er jo er en vigtig del af manges dagligdag, lige fra de kan tage det første skridt og går med Far og Mor til gymnastik. Sådan er det også langt op i voksenalderen, hvor Senioridræt har taget over med en lang række aktiviteter for det modne publikum. Kort sagt SGIF har i nu 100 år præger udviklingen og været en del af fællesskabet her i byen, og det kan vi godt være stolte af.Jeg vil på denne festaften sig jer tak for de pæne ord der har lydt til og om SGIF i aften.Tak for de mange gaver der blev givet til SGIF i går ved receptionen. Det var helt overvældende. Det giver SGIF mulighed for at udbygge vore idrætstilbud og dermed være med til at fastholde såvel unge som ældre i SGIF.

Tak til de der stod for receptionen i går i Fritidshuset, det blev jo noget af et tilløbsstykke. Jens Jørgen må vi se dig og dine hjælpere, vil I rejes jer så vi kan give jer en velfortjent hånd.Tak til alle jer der har været med til at bære dette jubilæumsår igennem. Der er jo mange som i årets løb har gjort deres til, at det er blevet til et helt jubilæumsår, fyldt med særlige aktiviteter. Der bliver noget alt leve op til.Især tak til John Jørgensen, du har jo været tov holder på det overordnede plan, samtidig med at du har holdt styr på alle dine andre aktiviteter, byfest og loppemarkedet, tak for det John. Også en særlig tak til de der har arrangeret denne festaften.

Tusind tak for det flotte arrangement, skal vi give dem en stor hånd.

Til sidst vil jeg bede alle rejse sig og råbe et leve for SGIF.

SGIF Sengeløse- gymnastik og idrætsforening længe leve. Jeg håber at I alle har nyt maden og er mætte for, herefter spiller Anne Herdorf orkester op til dans

Forsat god fornøjelse.

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer