1904 Foreningen stiftes under navnet Sengeløse Gymnastikforening
1929 25 års jubilæum afholdes. Faneindvielse.
1934 Folkedans påbegyndes
1935 Håndbold påbegyndes
1937 Fodbold påbegyndes
1939 Børnefane indvies
1940 Badminton påbegyndes
1941 Dilettant påbegyndes
1945 Skolens idrætsplads færdiganlægges
1947 Foreningen er med i arrangementet “Nordisk Aften”
1955 Foreningen er nu blevet så stor, at man vedtatger at vælge aktivitetsformænd. Bestyrelsen tæller 11 medlemmer
1957 Bordtennis påbegyndes
1963 Hans Eriks Mindepokal indstiftes.
1967 Aktivitetsformænd for gymnastik og amatørteater vælges
1970 Foreningen opdeles i selvstændige afdelinger. Foreningens navn ændres til SGIF. Nye vedtægter
1971 Indvielse af fritidshus
1972 Indvielse af idrætsanlæg
1972 Loppemarkedsarrangementerne påbegyndes
1972 Fodboldafdelingen indleder samarbejdet med SV-Hahn i Vesttyskland
1973 Sengeløsehallen indvies.
1974 Sengeløses indlemmelse i Høje Taastrup kommune
1974 70 års jubilæum. E. Giversens lederpokal indstiftes
1974 Sportsnyt opstår
1979 75 års jubilæum. Olga Andersens Ærespokal indstiftes.
1979 Skolens gymnastiksale indvies.
1982 Evt. køb af Langagergård diskuteres
1983 Folkedanserne får egen fane fra Danmarkssamfundet
1983 Oprettelse af SGIFs arkiv
1984 80 års jubilæum fejres
1986 Projekt “Fælles Idræ” etableres
1987 SGIF forsamlet på foreningskursus i Borrevejle
1987 SGIF afholder foreningskonference hvor fremtiden drøftes
1987 Lovrevision
1987 Sengeløse Radio etableres på foranledning af Kommunalforeningen
1988 Aktivitetsuge afholdes i samarbejde med klubber og institutioner.
1989 85 års jubilæum fejres. Elsa og Holgers Ærespokal indstiftes.
1990 SGIF får eget telefonnummer ( 42 52 12 11 ). Fodboldafd. damehold er å vej mod Danmarksserien. Udvidelse af idrætsanlæg drøftes. SGIF/SBTK fusion drøftes. Sengeløse Hallens Cafeteria overtages af SGIF
1991 Fodboldafd. er på turneringstur til Valencia, Spanien. Omsætning- og overskudsrekord på årets loppemarked (406.478,-/170.457,-). Husstandsundersøgelse i Sengeløse vedr. forældreinddragelse i idræt m.v. foretages. Fanebærerposten nedlægges. DDGU/DDSGI sammenlægges til DGI.
1992 Børneidræt drøftes intenst. fodboldafd. iværksætter et strukturprogram til afhjælpning af interne problemer. Dartafd. etableres.
1993 Cafeteria istandsættes. Nytænkning i SGIF drøftes i hovedbestyrelsen. Børneidræt/Fællesidrætorganisering drøftes
1994 Aktiviteten Fælles Idræt/Børneidræt indlemmes i SGIF som en afdeling. Vedtægter ændres. Sengeløse Hallens Cafeteria drives på frivillig basis af SGIF. Loppemarked på Langagergaard afholdes for sidste gang. 90 års jubilæum fejres.
1995 Sengeløse Cafeteria deltager i Roskilde festivalen.
Loppemarkedet flyttes til Sengeløse Idrætsanlæg
1998 Sengeløse/SGIF kommer på internettet med egen hjemmeside www.sengeloese.dk
1999 Senioridræt etableres af Gymnastikafdelingen
2002 SGIF vedtægter moderniseres og tilpasses med forretningsordenen
2003 Overtagelse og renovering af det gamle Rådhus/Bibliotek drøftes. Nye klublokaler på skolen tages i brug 1. november. SGIF Jubilæumsår startes med festfyrværkeri ved Sengeløse hallen torsdag d. 6. november.
2004 Hele 2004 markeres som Jubilæumsår. Reception 5. november. Stor 100 års fest 6. november

 

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer