Beretning SGIF´s Hovedafdelingens generalforsamling Tirsdag den 19. marts 2013. I SGIFs nye Klublokale Sengeløse Skole.

Siden sidste års generalforsamling har hovedbestyrelsen af hold 5 møder, ligeledes har Forretningsudvalget afholdt en række korte møder. Heldigvis er E-mailen opfundet og har som sådan sparet os for mange møder og breve. Forretningsudvalget har igen i det forløbne år består af næstformanden Ulla Bang Hansen og Jeppe Hansen samt undertegnede.

Se oversigten på bordene Bilag 1. Medlemstal 2008 til 2012

SGIFs samlede medlemstal er nu på 565 mod 604 sidste år, det vil sige at SGIF samlede medlemstals stigning nu er stoppet. Det var på sit højeste i 2010 med i alt 747 medlemmer.

I sidste nr. af Idrætsbladet Udspil kunne man ellers læse, at nu var der 64 % af de voksne der dyrkede en sport regelmæssig, medens det for fem år siden kun var 56 % der dyrkede sport regelmæssig.

Hvad er det så for en Sport/motion de dyrker det er Motionsløb 31 % det er Styrketræning i fitness centrene 24 % det er vandreture med 23 % det er Gymnastik med 12 % det er fodbold hent ned på 9 % Ikke sært at vort medlemstal daler for vi har ikke hidtil kunnet hamle op med Fitness centrene, men gang og løbefolkene dem burde vi kunne få med i klubben. Problemet er vel, at her har forenings Danmark nået sine grænser, over for det der populært kaldet den ”Uorganiserede” idræt.

Men hvis der er interesse for det, er det her at Idrætsforeningerne kunne komme ind med træner og rådgivning om gang og løb, ved at stille instruktører til rådighed, men det vil kræve at nogen tager initiativ og at der er medlemmer bag en sådan forening.

Hver afdeling har sin forklaring på hvorfor det er gået som det er, så det vil jeg ikke komme ind på, men ærgerligt er det, at jeg for anden gang må se på en medlemsstagnation. Samtidig har SBTK tal også udvist et lille fald i år på 5 medlemmer.

Internet portalen WWW/sengeloese.dk er det SGIF der betaler og driver. Denne Internet side er blevet moderniseret ret kraftig, men bruges den nok?? Der kunne uden tvivl være mange flere oplysninger på denne www adresse, men det kræver at nogen har tid til at lægge dem ind. Der arbejdes løbende på at forbedre tilbudet til alle brugere her i Sengeløse området. Det er i første omgang alle SGIFs afdelinger der har fået eller kan få et log-in, så de selv kan lægge nyheder ind på siden. Dog kan det stadig undre at SBTK ikke finder det nødvendig at offentliggør hvad der sker i deres afdeling her i Sengeløse. Her på det sidste har vi fået et par af de private vandværker med, det kræves af dem at de skal offentliggøre deres vand kvalitets tal på Internettet hvad vi så kan hjælpe dem ned.

Sengeløse Idrætsanlæg har fået sit Brugerrådet til at rådgivende driften, men heller ikke i år har det været problemfrit at benytte Sengeløsehallen, på grund af udskiftning af varmeanlægget i den kolde periode Her tænker jeg specielt på de vare problemer der var her i efteråret, hvor renovering af varmesystemet trak ualmindelig meget ud, det er virkelig koldt at træne i Sengeløsehallen når der kun er 10 grader, men heldigvis virker det nu. Alle disse problemer har også i år besværliggjort driften af Cafeteriaet.

I SGIF har vi en række fælles aktiviteter det er: Loppemarked, Cafeteriadrift der er deltager i Roskilde Festivalen, og årets Juletræ er nu flyttet til længe før JUL.

Hovedafdelingen har udnævnelse 2 nye Æresmedlemmer det er John Jørgensen og Uffe Wolstrup Til slut vil jeg rette en stor tak til alle de der bruger deres kostbare fritid på at være med i SGIFs mange forskellige aktiviteter. Særdeles tak til Hovedbestyrelse medlemmer for godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Featuring WPMU Bloglist Widget by YD WordPress Developer